Endring av den nederlandske grunnloven: personvernfølsom telekommunikasjon bedre beskyttet i fremtiden

Den 12. juli 2017 innvilget det nederlandske senatet enstemmig forslaget fra innenriks- og riksminister Plasterk om i nær fremtid bedre å beskytte personvernet til e-post og annen personvernfølsom telekommunikasjon. Artikkel 13 nr. 2 i den nederlandske grunnloven sier at hemmelighold av telefonsamtaler og telegrafkommunikasjon er ukrenkelig. Gitt den siste overveldende utviklingen i sektoren for telekommunikasjon trenger artikkel 13 imidlertid punkt 2 en oppdatering. Forslaget til den nye teksten er som følger: "alle har rett til respekt for hemmeligholdet av sin korrespondanse og telekommunikasjon". Prosedyren for å endre artikkel 13 i den nederlandske grunnloven er satt i gang.

2017-07-12

Dele