Jeg vil gripe! Bilde

Jeg vil gripe!

Du har levert en stor levering til en av kundene dine, men kjøperen betaler ikke det skyldige beløpet. Hva kan du gjøre? I disse tilfellene kan du få kjøperens varer beslaglagt. Dette er imidlertid underlagt visse betingelser. I tillegg er det ulike typer anfall. I denne bloggen vil du lese alt du trenger å vite om utlegget til debitorene dine.

Forebyggende vs. eksekverende vedlegg

Vi kan skille mellom to typer beslag, føre var og eksekutiv. Ved forskuddsbeslag kan kreditor midlertidig beslaglegge godset for å være sikker på at skyldneren fortsatt har nok penger til å betale sin gjeld senere. Etter at føre-var-beslaget er tatt ut, må kreditor reise sak slik at retten kan ta stilling til konflikten som ligger til grunn for festeren. Disse prosedyrene kalles også saksbehandling. Enkelt sagt tar kreditor skyldnerens varer i forvaring inntil dommeren har avgjort saken. Varene kan derfor ikke selges før dette tidspunktet. I et tvangsbeslag blir varene derimot beslaglagt for å selge dem. Inntektene fra salget brukes deretter til å betale ned gjelden.

Forebyggende anfall

Begge former for anfall er ikke tillatt bare sånn. For å foreta et forhåndsvedlegg må du innhente tillatelse fra den midlertidige forføyningsdommeren. For dette formål må advokaten din sende en søknad til retten. Denne søknaden skal også angi hvorfor du ønsker å legge forhåndsvedlegg. Det må være frykt for underslag. Når retten har gitt sin tillatelse, kan skyldnerens eiendeler legges ut. Her er det viktig at kreditor ikke har lov til å beslaglegge varene selvstendig men at dette skjer via namsmann. Kreditor har etter dette fjorten dager på seg til å starte saksbehandlingen. Fordelen med forhåndsvedlegget er at kreditor ikke trenger å frykte at skyldneren, dersom gjelden tilkjennes i realitetsbehandling for retten, ikke har penger igjen til å betale gjelden.

Eksekutært beslag

Ved utlegg for tvangsfullbyrdelse kreves tvangsfullbyrdelsestittel. Dette innebærer vanligvis en kjennelse eller dom fra retten. For tvangsfullbyrdelse er det derfor ofte nødvendig at saksbehandlingen i retten allerede er ført. Hvis du har tvangsfullbyrdelsen, kan du be namsmannen om å forkynne den. Ved å gjøre dette vil namsmannen besøke skyldneren og gi pålegg om å betale gjelden innen en viss tid (for eksempel innen to dager). Dersom skyldneren unnlater å betale innen denne fristen, kan namsmannen iverksette utlegg i alle skyldnerens eiendeler. Namsmannen kan deretter selge disse varene på en tvangsauksjon, hvoretter utbyttet går til kreditor. Debitors bankkonto kan også legges ved. Det trenger selvsagt ikke å finne sted auksjon i dette tilfellet, men pengene kan overføres direkte til kreditor med namsmannens samtykke.

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvern
Law & More B.V.