EU-kommisjonen ønsker at mellommenn skal informere dem om konstruksjoner ...

EU-kommisjonen ønsker at formidlere skal informere dem om konstruksjoner for skatteunngåelse de oppretter for sine klienter.

Land taper ofte skatteinntekter på grunn av stort sett transnasjonale finanspolitiske konstruksjoner som skatterådgivere, regnskapsførere, banker og advokater (formidlere) skaper for sine klienter. For å øke gjennomsiktigheten og muliggjøre innkassering av disse skattene av skattemyndighetene, foreslår EU-kommisjonen at fra 1. januar 2019 vil disse formidlere være forpliktet til å gi informasjon om disse konstruksjonene før de blir implementert av sine klienter. Dokumentene som skal leveres vil bli gjort tilgjengelig for skattemyndighetene i en EU-database. Reglene er omfattende: de gjelder alle formidlere, alle konstruksjoner og alle land. Formidlere som ikke følger opp disse nye reglene, vil bli sanksjonert. Forslaget vil bli tilbudt for godkjenning for Europaparlamentet og rådet.

2017-06-22

Dele