Kostnadene for bruk av mobiltelefonen i utlandet synker raskt

Nå for tiden er det allerede mye mindre vanlig å komme hjem til en (utilsiktet) høy telefonregning på noen hundre euro etter den årlige, velfortjente turen i Europa. Kostnadene ved bruk av mobiltelefon i utlandet har sunket med mer enn 90% sammenlignet med de siste 5 til 10 årene. Som et resultat av EU-kommisjonens innsats vil roamingkostnadene (kort sagt: kostnader som er gjort for å gjøre det mulig for leverandøren å bruke nettverket til en utenlandsk leverandør) til og med avskaffes fullstendig per 15. juni 2017. Fra den datoen, kostnadene for utenlandsk telefonbruk i Europa vil bli trukket fra pakken som vanlige kostnader, mot en normal tariff.

24-04-2017

Dele