kategorier: Blogg Blog

Forbrukerbeskyttelse og generelle vilkår

Gründere som selger produkter eller leverer tjenester, bruker ofte generelle vilkår og betingelser for å regulere forholdet til mottakeren av produktet eller tjenesten. Når mottakeren er forbruker, nyter han forbrukerbeskyttelse. Forbrukerbeskyttelse opprettes for å beskytte den 'svake' forbrukeren mot den 'sterke' entreprenøren. For å avgjøre om en mottaker nyter forbrukerbeskyttelse, er det først nødvendig å definere hva en forbruker er. En forbruker er en fysisk person som ikke utøver et fritt yrke eller virksomhet eller en fysisk person som handler utenfor sin virksomhet eller yrkesaktivitet. Kort fortalt er en forbruker noen som kjøper et produkt eller en tjeneste for ikke-kommersielle, personlige formål.

forbrukervern

Forbrukerbeskyttelse med hensyn til generelle vilkår betyr at gründere ikke uten videre kan ta med alt i de generelle vilkårene hvis en bestemmelse er urimelig tyngende, gjelder ikke denne bestemmelsen for forbrukeren. I den nederlandske sivilloven er en såkalt svart og grå liste inkludert. Den svarte listen inneholder bestemmelser som alltid anses som urimelig tyngende, den grå listen inneholder bestemmelser som vanligvis (antagelig) er urimelige tyngende. I tilfelle en bestemmelse fra grå listen, må selskapet demonstrere at denne bestemmelsen er rimelig. Selv om det alltid anbefales å lese de generelle vilkårene nøye, er forbrukeren også beskyttet mot urimelige bestemmelser av den nederlandske loven.

Del