Underholdsbidrag

Hva er underholdsbidrag?

I Nederland er underholdsbidrag et økonomisk bidrag til levekostnadene til din tidligere partner og barn etter en skilsmisse. Det er et beløp du mottar eller må betale månedlig. Hvis du ikke har nok inntekt til å leve av, kan du få underholdsbidrag. Du må betale underholdsbidrag hvis ekspartneren din ikke har tilstrekkelig inntekt til å forsørge seg selv etter skilsmissen. Levestandarden på ekteskapstidspunktet vil bli tatt i betraktning. Du kan ha en forpliktelse til å forsørge en eks-partner, eks-registrert partner og barna dine.

Underholdsbidrag

Barnebidrag og underholdsbidrag

I tilfelle en skilsmisse kan du bli utsatt for underholdsbidrag og underholdsbidrag. Når det gjelder partnerunderholdsbidrag, kan du gjøre avtaler om dette med din tidligere partner. Disse avtalene kan fastsettes i en skriftlig avtale av en advokat eller notarius. Hvis det ikke er blitt avtalt noe om underholdsbidrag under skilsmissen, kan du søke om underholdsbidrag senere hvis for eksempel situasjonen din eller eks-partnerens situasjon endres. Selv om den eksisterende underholdsbidragordningen ikke lenger er rimelig, kan du gjøre nye ordninger.

Når det gjelder underholdsbidrag for barn, kan det også inngås avtaler under skilsmissen. Disse avtalene er nedfelt i en foreldreplan. I denne planen vil du også legge til rette for distribusjon av omsorg for barnet ditt. Mer informasjon om denne planen finner du på vår side om foreldreplan. Barnebidrag stopper ikke før barnet fyller 21 år. Det er mulig at underholdsbidrag stopper før denne alderen, dvs. hvis barnet er økonomisk uavhengig eller har en jobb med minst den minste ungdomslønnen. Den omsorgsfulle forelderen får barnebidrag til barnet fyller 18 år. Etter det går beløpet direkte til barnet hvis forsørgerplikten varer lenger. Hvis du og din tidligere partner ikke lykkes med å komme til enighet om barnebidrag, kan retten avgjøre en underholdsordning.

Hvordan beregner du underholdsbidrag?

Underholdsbidrag beregnes på grunnlag av skyldnerens kapasitet og behovene til den som har rett til underhold. Kapasiteten er det beløpet underholdsbetaler kan spare. Når det søkes om både underholdsbidrag og underholdsbidrag, har barnebidrag alltid forrang. Dette betyr at underholdsbidrag beregnes først, og hvis det er plass til det etterpå, kan partnerbidrag beregnes. Du har bare rett til partnerunderholdsbidrag hvis du har vært gift eller i et registrert partnerskap. Når det gjelder barns underholdsbidrag, er forholdet mellom foreldrene irrelevant, selv om foreldrene ikke har vært i et forhold, eksisterer retten til underholdsbidrag.

Underholdsbidrag endres hvert år, fordi lønn også endres. Dette kalles indeksering. Hvert år fastsettes en indeksprosent av justis- og sikkerhetsministeren, etter beregning av Statistisk sentralbyrå (CBS). CBS overvåker lønnsutviklingen i næringslivet, myndigheter og andre sektorer. Som et resultat øker underholdsbidragene med denne prosentandelen hvert år 1. januar. Du kan sammen bli enige om at den lovfestede indekseringen ikke gjelder underholdsbidraget ditt.

Hvor lenge har du krav på vedlikehold?

Du kan avtale med partneren din hvor lenge underholdsbidraget vil fortsette. Du kan også be retten sette en tidsfrist. Hvis ingenting er avtalt, vil loven regulere hvor lenge vedlikehold må betales. Gjeldende lovbestemmelse innebærer at underholdsperioden er lik halvparten av ekteskapets varighet med maksimalt 5 år. Det er en rekke unntak fra dette:

  • Hvis ekteskapsvarigheten på det tidspunktet søknaden om skilsmisse inngis overstiger 15 år og alderen til forsørgerkreditoren ikke er mer enn 10 år lavere enn den statlige pensjonsalderen som gjaldt på det tidspunktet, skal forpliktelsen opphøre når statens pensjonsalder er nådd. Dette er derfor maksimalt 10 år hvis vedkommende er nøyaktig 10 år før statens pensjonsalder på tidspunktet for skilsmisse. En eventuell utsettelse av den offentlige pensjonsalderen etterpå påvirker ikke forpliktelsens varighet. Dette unntaket gjelder derfor langvarige ekteskap.
  • Det andre unntaket gjelder familier med små barn. I dette tilfellet fortsetter forpliktelsen til det yngste barnet som er født i ekteskapet, fyller 12 år. Dette betyr at underholdsbidrag kan vare i maksimalt 12 år.
  • Det tredje unntaket er en overgangsordning og forlenger varigheten av vedlikeholdet for underholdsbydere 50 år og eldre hvis ekteskapet har vart i minst 15 år. Vedlikeholdskreditorer født 1. januar 1970 eller før, vil motta vedlikehold i maksimalt 10 år i stedet for maksimalt 5 år.

Underholdsbidrag begynner når skilsmissedekretet er ført i borgerstatusregistrene. Underholdsbidrag stopper når perioden fastsatt av retten har gått ut. Det avsluttes også når mottakeren gifter seg på nytt, samboer eller inngår et registrert partnerskap. Når en av partene dør, stopper også underholdsbidraget.

I noen tilfeller kan ekspartneren be retten om å forlenge underholdsbidraget. Dette kunne bare gjøres frem til 1. januar 2020 hvis opphør av underholdsbidrag var så vidtgående at det ikke med rimelighet og rettferdighet kunne kreves. Fra 1. januar 2020 har disse reglene blitt gjort litt mer fleksible: underholdsbidrag kan nå utvides hvis oppsigelse ikke er rimelig for mottakerparten.

Underholdsbidrag prosedyre

En prosedyre kan startes for å bestemme, endre eller avslutte underholdsbidraget. Du vil alltid trenge en advokat. Det første trinnet er å sende inn en applikasjon. I denne søknaden ber du dommeren bestemme, endre eller stoppe vedlikeholdet. Advokaten din utarbeider denne søknaden og sender den til tinglyseregisteret i distriktet der du bor og hvor rettssaken finner sted. Bor du og ekspartneren din ikke i Nederland? Deretter blir søknaden sendt til retten i Haag. Din tidligere partner vil da motta en kopi. Som et andre trinn har din tidligere partner muligheten til å sende inn en erklæring om forsvar. I dette forsvaret kan han eller hun forklare hvorfor underholdsbidrag ikke kan betales, eller hvorfor underholdsbidrag ikke kan justeres eller stoppes. I så fall vil det være en rettsmøte der begge partnere kan fortelle sin historie. Deretter vil retten ta en avgjørelse. Hvis en av partene er uenig i domstolens avgjørelse, kan han eller hun anke til lagmannsretten. I så fall vil advokaten din sende en annen begjæring, og saken vil bli vurdert på nytt av retten. Du vil da få en ny beslutning. Du kan deretter anke til Høyesterett hvis du igjen er uenig i rettens avgjørelse. Høyesterett undersøker bare om lagmannsretten har tolket og anvendt lov og prosessregler på riktig måte, og om domstolens avgjørelse er tilstrekkelig velbegrunnet. Derfor vurderer ikke Høyesterett saken på nytt.

Har du spørsmål om underholdsbidrag, eller ønsker du å søke om, endre eller stoppe underholdsbidrag? Ta kontakt med familierettadvokatene til Law & More. Våre advokater er spesialister i (gjen) beregning av underholdsbidrag. I tillegg kan vi hjelpe deg i ethvert underholdsbidrag. Advokatene på Law & More er eksperter innen familierett og veileder deg gjerne, muligens sammen med partneren din, gjennom denne prosessen.

Del
Law & More B.V.