I henhold til tall og tall fra den nederlandske SER ...

I følge tall og tall fra nederlandske SER (Social and Economic Council of the Netherlands) har mengden nederlandske fusjoner steget i været. Sammenlignet med 2015 økte antall fusjoner med 22% i 2016. Disse fusjonene skjedde hovedsakelig i service- og industrisektoren. Også selskaper i ideell sektor fusjonerer ivrig. Skulle disse tallene oppmuntre deg - som gründer - til å begynne å tenke på fusjoner, ikke glem å ta hensyn til gjeldende fusjonskode (Fusiegedragsregels)!

Dele